Nariadenie EÚ ohľadom DPF

Európska únia pôvodne nešpecifikovala nariadenia pre filtre pevných častíc. Upravovala iba emisné limity, ktoré museli automobily spĺňať. Jednalo sa (a stále jedná) predovšetkým o splodiny v podobe oxidu dusíka a pevných častíc. Prvá norma, tzv. Euro 1, bola vydaná už v roku 1993. Až norma Euro 5, z roku 2009, začala nariaďovať povinnú montáž filtra pevných častíc do každého novo vyrobeného dieselového vozidla.

Prečo je regulácia dôležitá?

Cieľom EÚ je regulácia hladiny pevných častíc, ktoré výrazne škodia životnému prostrediu, najmä v miestach, kde je vysoká koncentrácia auu. Častice sú pravdepodobne jednou z príčin globálneho otepľovania. Okrem toho majú emisie negatívny dopad aj na zdravie, môžu spôsobiť aj rakovinu dýchacích ciest.

Aktuálne limity Euro 6

S každou novou normou sa limity sprísňujú. Nižšie ponúkame prehľad emisných limitov, ktoré aktuálne podľa Euro 6 musí váš automobil dodržiavať:

0,5 g/km oxidu uhoľnatého

0,08 g/km oxidu dusíka

0,17 g/km oxidu dusíka s uhľovodíkmi

0,005 g/km pevných častíc

Pre porovnanie uvádzame aj benevolentné hodnoty, ktoré boli pre dieselové motory povinné v roku 1993, v čase Euro 1:

3,15 g/km oxidu uhoľnatého (viac ako 6 násobok dnešného limitu)

oxidu dusíka nebol limitovaný

1,13 g/km oxidu dusíka s uhľovodíkmi

0,15 g/km pevných častíc (30 násobok dnešného limitu)

Vyššia životnosť DPF

Pre vodičov je však dobrá správa, že norma Euro 6 tiež stanovuje, aby všetky systémy slúžiace na riadenie emisií mali životnosť najmenej 700 000 km alebo 7 rokov pre najväčších vozidiel. Môžeme sa tak tešiť na to, že novo nebude potrebné filtre tak často a draho vymieňať.

Prevádzkareň

Poskytuje služby pre Slovensko

DPF cleaning s.r.o.

17. novembra

022 01, Čadca

Slovenská republika

telefon (1)

0907983437

Neviete si rady? Máte problém s DPF filtrom? Potrebujete čistenie DPF? Zavolá nám, zodpovieme vaše otázky a oznámime vám možnosti záchrany vášho DPF filtra.

info@
dpf-doktor.sk

Máte špecifický DPF filter? Potrebujete nám zaslať špecifické údaje? Alebo sa chcete len informovať o možnostiach čistením filtra pevných častíc? Napíšte nám na e-mail. Otázky ohľadom čistení DPF vybavujeme do 24h.

Čistíme DPF pre vozidlá:

audi
WV
skoda
bmw
ford
mercedes
opel
peugeot
toyota

Máte otázku? Neviete si poradiť?

Napíšte nám na e-mail info@dpf-doktor.sk alebo zavolajte na linku 0907983437 (v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00)

Čistenie DPF

17. novembra
022 01, Čadca
Slovenská republika

0907983437

Infolinka pre vaše otázky