Nariadenie EÚ ohľadom DPF

Európska únia pôvodne nešpecifikovala nariadenia pre filtre pevných častíc. Upravovala iba emisné limity, ktoré museli automobily spĺňať. Jednalo sa (a stále jedná) predovšetkým o splodiny v podobe oxidu dusíka a pevných častíc. Prvá norma, tzv. Euro 1, bola vydaná už v roku 1993. Až norma Euro 5, z roku 2009, začala nariaďovať povinnú montáž filtra pevných častíc do každého novo vyrobeného dieselového vozidla.

Prečo je regulácia dôležitá?

Cieľom EÚ je regulácia hladiny pevných častíc, ktoré výrazne škodia životnému prostrediu, najmä v miestach, kde je vysoká koncentrácia auu. Častice sú pravdepodobne jednou z príčin globálneho otepľovania. Okrem toho majú emisie negatívny dopad aj na zdravie, môžu spôsobiť aj rakovinu dýchacích ciest.

Aktuálne limity Euro 6

S každou novou normou sa limity sprísňujú. Nižšie ponúkame prehľad emisných limitov, ktoré aktuálne podľa Euro 6 musí váš automobil dodržiavať:

0,5 g/km oxidu uhoľnatého

0,08 g/km oxidu dusíka

0,17 g/km oxidu dusíka s uhľovodíkmi

0,005 g/km pevných častíc

Pre porovnanie uvádzame aj benevolentné hodnoty, ktoré boli pre dieselové motory povinné v roku 1993, v čase Euro 1:

3,15 g/km oxidu uhoľnatého (viac ako 6 násobok dnešného limitu)

oxidu dusíka nebol limitovaný

1,13 g/km oxidu dusíka s uhľovodíkmi

0,15 g/km pevných častíc (30 násobok dnešného limitu)

Vyššia životnosť DPF

Pre vodičov je však dobrá správa, že norma Euro 6 tiež stanovuje, aby všetky systémy slúžiace na riadenie emisií mali životnosť najmenej 700 000 km alebo 7 rokov pre najväčších vozidiel. Môžeme sa tak tešiť na to, že novo nebude potrebné filtre tak často a draho vymieňať.

Prevádzkareň

Poskytuje služby pre Slovensko

Tomášikova 64

83103, Bratislava

Slovenská republika

telefon (1)

+421 2 3332 9503

Neviete si rady? Máte problém s DPF filtrom? Potrebujete čistenie DPF? Zavolá nám, zodpovieme vaše otázky a oznámime vám možnosti záchrany vášho DPF filtra.

kontakt@
dpf-doktor.sk

Máte specifický DPF filtr ? Potřebujete nám zaslat specifické údaje? Nebo se chcete jen informovat o možnostech čištění filtru pevných částic? Napište nám na e-mail. Dotazy ohledně čištění DPF vyřizujeme do 24h.

Čistíme DPF pre vozidlá:

audi
WV
skoda
bmw
ford
mercedes
opel
peugeot
toyota

Máte otázku? Neviete si poradiť?

Napíšte nám na e-mail dotazy@dpf-doktor.sk alebo zavolajte na linku +420 858 231 023 (v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00)

Čistenie DPF

Tomášikova 64
83103, Bratislava

+421 2 3332 9503

Infolinka pre vaše otázky